Obrazy Jezusa

Obraz Jezu ufam Tobie przedstawia Jezusa zmartwychwstałego. Inne nazwy tego obrazu to obraz Jezusa Miłosiernego oraz obraz Miłosierdzia Bożego. Jest on chyba najbardziej znanym wizerunkiem Chrystusa zmartwychwstałego w całej historii kościoła. Na tym obrazie widzimy Jezusa Miłosiernego z prawą ręką wzniesioną do błogosławieństwa a lewą dotykającą szaty na piersiach, którą wskazuje swoje serce. Z obrazu Jezusa emanują dwa promienie: czerwony i biały symbolizujące krew i wodę. Obraz ten zna z pewnością większość katolików, jest on również obecny w wielu kościołach.

Właśnie w takiej pozie jak widzimy na obrazie Chrystus objawił się siostrze Faustynie w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w 1931 roku. Usłyszała wtedy aby namalować obraz przestawiający scenę, którą właśnie zobaczyła i podpisać obraz Jezu ufam Tobie. Siostra Faustyna próbowała przelać wizję którą zobaczyła na płótno, jednak nie miała do tego wystarczających umiejętności. Przebywając w Wilnie podjęła współpracę z tamtejszym artystą Eugeniuszem Kazimirowskim. Współpraca nie przebiegała bardzo owocnie i siostra początkowo nie była zadowolona z tego wizerunku Jezusa Miłosiernego.

W końcu został on wystawiony w Ostrej Bramie w 1935 roku po wielu poprawkach i korektach. Następnie obraz jednak został schowany w klasztorze Sióstr Bernardynek i nie był prezentowany publicznie. Podczas II wojny światowej obraz był powielany przez studio fotograficzne z Wilna. Po wojnie gdy Wilno nie znajdowało się już na terytorium Polski obraz Jezusa Miłosiernego znalazł się w trudnym położeniu. Kościoły zostały zamknięte lub przemianowane na obiekty wojskowe i inne. Obraz znajdujący się kościele Św. Michała został uratowany przez dwie kobiety, żarliwe wyznawczynie kultu Miłosierdzia Bożego. Udało im się wykupić obraz z kościoła, który rzekomo miał być rodzinną pamiątką. Zniknięcie obrazu zostało zauważone przez służby bezpieczeństwa i obraz musiał zostać ukryty na wiele lat w skrytce umieszczonej w belce stropowej. Przechowywany w ten sposób obraz po latach nie był w najlepszej formie a płótno zostało uszkodzone.

Dopiero w roku 1955 obraz doczekał się profesjonalnej renowacji przez Helenę Szmigielską. Artystka ta podczas renowacji wykonała również kopię obrazu Miłosierdzia Bożego która do dziś prezentowana jest w Wilnie w kaplicy Sióstr Jezusa Miłosiernego. Oryginał obrazu trafił natomiast do kościoła w Nowej Rudzie. W latach 70-tych kościół ten został zamknięty a jego wyposażenie wywiezione. Obraz Jezu ufam Tobie jednak szczęśliwie został wewnątrz. Jego los w tamtych czasach był jednak niepewny i postanowiono stworzyć kopię dzieła. Następnie w roku 1985 obrazy zamieniono a oryginał trafił do kościoła Św. Ducha w Wilnie.

Istnieją również równolegle powstałe wersje obrazu Jezusa Zmartwychwstałego. W Krakowie powstał obraz Adolfa Chyły. Do dziś dnia znajduje się on w sanktuarium w Łagiewnikach a jego kopie znajdują się na całym świecie tam gdzie tylko czczony jest kult Jezusa. Inny obraz powstał w 1954 roku jako zwycięzca konkursu biskupa Franciszka Barda. Wygrał obraz pędzla Ludomira Ślendzińskiego, który był rektorem Politechniki Krakowskiej. Ten obraz został zatwierdzony przez Główną Komisję Episkopatu jako obiekt kultu. Został on potem umieszczony w kościele w Kaliszu a dziś znajduje się w Warszawie w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej.