Obrazy Świętej Rodziny

Według tradycji katolickiej Święta Rodzina to wzór dla wszystkich chrześcijańskich rodzin przedstawiający najdoskonalsze złączenie serc. Sam fakt, że Jezus przyszedł na świat jako element rodziny przedstawia nam jej potęgę zarówno dla tradycji chrześcijańskiej jak i codziennego życia zwykłych rodzin. Ma to swoje odbicie również w tradycji szopek bożonarodzeniowych, które są odbiciem obrazu Świętej Rodziny. Można powiedzieć, że ziemskim zadaniem wiernych religii chrześcijańskiej jest naśladowanie modelu Świętej Rodziny w ich własnych małżeństwach.

Same obrazy Świętej Rodziny w naszych domach powinny nam przypominać, że pomiędzy wszystkimi członkami rodziny powinien znajdować się Bóg. Obrazy te mogą symbolizować zjednoczenie wszystkich członków rodziny pod jednym dachem. Przypominać będą o wzajemnym szacunku, miłości i życiu zgodnie z bożymi przykazaniami. Będą wspaniałym upominkiem również dla każdej chrześcijańskiej i wierzącej rodziny.